Nội dung bài viết

BẢNG GIÁ XE MERCEDES-BENZ 2023

 

Hệ thống đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam

(Xem thêm)

1. Mercedes-Benz C-class: C200 Avantgarde, C200 Plus, C300 AMG

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde (V1)

Giá xe: 1.709.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz C 200 Avant Plus (V1)

Giá xe: 1.914.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz C 300 AMG (V1) CKD

Giá xe: 2.199.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

2. Mercedes-Benz GLC-class: GLC200, GLC200 4Matic, GLC300 AMG, GLC300 Coupe

Mercedes-Benz GLC300 AMG (New X254)

Giá xe: 2.799.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLC200 4Matic (New X254)

Giá xe: 2.299.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLC 200 (V1)

Giá xe: 1.909.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLC 200 4Matic (V1)

Giá xe: 2.189.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLC 300 AMG 4Matic

Giá xe: 2.569.000.000

Giá lăn bánh: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLC 300 AMG Coupe

Giá xe: 3.129.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

3. Mercedes-Benz E-Class: E180, E200 Exclusive, E300 AMG

Mercedes-Benz E180 Avantgarde (V1)

Giá xe: 2.159.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz E200 Exclusive (V1)

Giá xe: 2.540.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz E300 AMG

Giá xe: 3.209.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

4. Mercedes-Benz S-Class: S450 4Matic, S450 4Matic Luxury

Mercedes-Benz S450 4MATIC

Giá xe: 5.039.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-Benz S450 4MATIC Luxury

Giá xe: 5.559.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

5. Mercedes-Benz SUV 7 chỗ Nhập khẩu: GLB200, GLB35, GLE450 4Matic, GLS450 4Matic

Mercedes-Benz GLB 200 AMG

Giá xe: 2.089.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLB 35 AMG 4Matic

Giá xe: 2.849.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLE 450 4Matic

Giá xe: 4.559.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

Mercedes-Benz GLS 450 4Matic

Giá xe: 5.249.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Ưu đãi tùy chọn: Bảo hiểm thân xe, dán phim chính hãng, phủ ceramic nano, bảo vệ gương, voucher bảo dưỡng, voucher bão dưỡng, voucher nghĩ dưỡng 5 sao...

Tặng ngay: Áo thun, Nón, dù Mercedes khi liên hệ qua hotline tại đây.

6. Mercedes-Benz MPV đa dụng- Nhập khẩu: V250 Luxury, V250 AMG

Mercedes-Benz V250 Luxury

Giá xe: 3.039.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-Benz V250 AMG

Giá xe: 3.669.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

7. Mercedes-Maybach : GLS480, GLS600, S450, S680

Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC

Giá xe: 8.679.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Giá xe: 11.999.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-Maybach S 450 4MATIC

Giá xe: 8.199.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC

Giá xe: 15.990.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

8. Mercedes-AMG : GLA45S, GLE53, GT53, G63

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+

Giá xe: 3.430.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupe 

Giá xe: 5.679.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-AMG GT53 4MATIC Coupe

Giá xe: 6.719.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ

Mercedes-AMG G 63

Giá xe: 11.750.000.000

Giá lăn bánh từ: Liên hệ